Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hyvinvointistudio Kehotuksen henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.12.2018. 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Hyvinvointipalvelut Hanna-Kaisa Kivistö / Hyvinvointistudio Kehotus (aputoiminimi) 
Aakunpolku 8
37560 Lempäälä 
Y-tunnus: 2544741-5 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ 

Hanna-Kaisa Hakala 
0407334246 
hannakaisahakala@gmail.com 

3. REKISTERIN NIMI 

Hyvinvointistudio Kehotuksen asiakasrekisteri 

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterin pitäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, mm. henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus. Rekisteriin kuuluvia asiakastietoja käytetään ajanvarauspalveluiden tuottamiseen sekä asiakassuhteen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Sähköiseen ajanvarausjärjestelmään kirjattavia tietoja ovat: 
-Asiakkaan nimi 
-Asiakkaan sähköpostiosoite 
-Asiakkaan puhelinnumero 

Fysioterapia-asiakkaiden henkilötiedot ja hoitotiedot kirjataan paperille. 

Rekisteri noudattaa arkaluontoisten tietojen käsittelykieltoa (henkilötietolaki 11§). 

Rekisteriin ei tallenneta alle 16- vuotiaan asiakkaan tietoja, eikä mitään arkaluontoisia tietoja, kuten poliittisia mielipiteitä, terveyteen liittyviä asioita eikä uskonnollisia vakaumuksia. 

Tietoja säilytetään Vello-ajanvarausjärjestelmän pilvipalvelussa. Ajanvaraus- ja asiakastiedot käsitellään Vellossa aina salattuna (SSL). Asiakastiedot eivät koskaan näy ulkopuolisille henkilöille. 

Fysioterapia-asiakkaiden tiedot kirjataan paperille ja niitä säilytetään lukitussa arkistokaapissa. Tietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin laki vaatii. 

Yritystoiminnan loputtua kaikki tiedot hävitetään välittömästi. 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä tai kasvotusten. 

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA 

Asiakasrekisteriin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. 

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 

Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin kirjatut tiedot sekä vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. 

11. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.8.2019.